Характеристика діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму Цюрупинської районної ради Херсонської області

Лебедєвої Ірини Андріївни

/Files/images/Лебедєва І.А..png

Лебедєва І.А. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель російської мови та літератури та працює заступником директора з навчально-виховної роботи у школі з 1990 р.

Лебедєва І.А. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист», підтверджену та присвоєне рішенням районної атестаційної комісії у 2010 році.

За час роботи Лебедєва І.А. зарекомендувала себе як творчий, сумлінний, здібний, ініціативний спеціаліст. В управлінській діяльності Лебедєвої І.А. чітко відслідковується пріоритет організації перспективної та поточної роботи всіх підрозділів і функціональних служб школи, яка ґрунтується на основі науково-теоретичної підготовки та знаннях методики організації навчально-виховної роботи.

/Files/images/Лебедєва І.А.2.pngСистема методичної роботи з педагогами, якою керує Лебедєва І.А., направлена на реалізацію основних завдань обласних науково-методичних проблем, сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності; розвиток педагогічної творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідницької роботи; методичної підготовки педагогічних кадрів; розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності; вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, батьків; впровадження та апробація освітніх технологій, нових курсів і програм; наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів. У системі науково-методичної роботи школи активно використовуються як індивідуальні, так і колективні форми: тренінги, семінари, конференції, педагогічні читання, круглі столи, дні відкритих дверей, презентація портфоліо, творчі звіти вчителів, анкетування, діагностування тощо.

Вирішення науково-методичних проблем здійснюється у школі через роботу педагогічної ради школи. Підготовка та проведення педагогічних рад школи є творчим процесом, у якому бере активну участь Лебедєва І.А. як заступник директора школи. Залучення до проведення та підготовки педагогічної ради школи більшості членів колективу – основний принцип роботи заступника директора з НВР. Такий підхід реалізується завдяки використанню проектної технології, що стимулює загальну активність учителів, сприяє створенню плідного освітнього середовища й утвердження системного характеру професійного вдосконалення. У системі методичної роботи школи використовувалися проекти різних типів: інформаційні (під час підготовки до педагогічних читань, конференцій, круглих столів), дослідницькі (педради, експериментальна робота), творчі ( творчі дні методоб′єднань, творчі звіти м.о), практичні (випуск брошур, бюлетенів, публікації).

За останні два роки методичними об’єднаннями були створені такі проекти: «Самоосвіта педагога як запорука успішної реалізації Державного стандарту базової і повної середньої освіти», «Робота над помилками» (аналітичне дослідження конфліктних ситуацій в роботі вчителя та шляхів подолання конфліктів) та ін.

/Files/images/Лебедєва І.А.1.pngЗ метою пропаганди передового перспективного досвіду вчителів, розвитку інтересу учнів до навчальних предметів в систему методичної роботи школи Лебедєвою І.А. введено проведення творчих днів предметних методичних об′єднань учителів, розроблено Положення про творчі дні, до плану яких включаються як позакласні, так і методичні заходи. Матеріали творчих днів узагальнюються в портфоліо.

У 2008 році Лебедєвою І.А. було засновано шкільний інформаційно-методичний бюлетень «Педагогічні етюди», який випускається за активною участю всіх методичних об′єднань учителів.

З метою пропаганди досвіду кращих учителів школи проводяться засідання педагогічного клубу «Пошук». Форми роботи клубу: круглий стіл, презентація досвіду, майстер-класи.

У результаті проведення системи методичних заходів із розвитку творчих можливостей педагогів із метою виявлення перспективного педагогічного досвіду було створено шкільний електронний банк ППД, до якого внесено інформацію про перспективний педагогічний досвід всіх педагогів школи.

Одним із важливих напрямів діяльності заступника директора з НВР Лебедєвої І.А. є удосконалення системи роботи з обдарованими учнями. У школі розроблена і діє програма роботи з обдарованими дітьми «Надія» на 2011-2015 р.р. Адміністрація школи та педагогічний колектив приділяють велику увагу цьому напрямку роботи, здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей. З 2000 року діє шкільне наукове товариство учнів «Інтелект». Спостерігається позитивна динаміка результативності олімпіад, конкурсів. Щорічно поповнюються шкільні банки даних «Олімпіада», «Обдаровані діти». У школі створені умови для якісної підготовки учнів до предметних олімпіад, конкурсів, постійно ведеться індивідуальна робота з учасниками олімпіад.

Крім предметних олімпіад, широко використовуються можливості конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді в Малій академії наук України. Всі учні, які представляють школу на районному та обласному етапах,є членами шкільного наукового товариства учнів «Інтелект», створеного в 2000 році.

У роботі Лебедєва І.А. дотримується об’єктивності, поваги та доброзичливого ставлення до учнів та колег. У своїй трудовій діяльності творчо використовує передовий педагогічний досвід, інноваційні та інтерактивні технології навчання. Вона добре знає психологію педагогічного колективу, тому знаходить підхід до кожного учня та працівника школи. Принципом роботи Ірини Андріївни є дисциплінованість, порядок, творчий підхід до справи, демократичність. Заступник керівника зарекомендувала себе не тільки як відповідальний та умілий організатор, а й як досвідчений педагог. Ірина Андріївна вміє швидко прийняти правильне рішення, уміє переконувати та відстоювати свою думку. За час роботи на посаді зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим організатором, створила творчий, продуктивний мікроклімат, сформувала команду однодумців. Стиль керівництва відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло в реалізації поставлених завдань.

У лютому 2013 року була учасником авторського семінару Ш.О.Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі». Ідеї гуманної педагогіки Ш.О.Амонашвілі пропагуються Лебедєвою І.А. та іншими учасниками семінару, зокрема заступником директора з НВР Умновою Л.Ф., у педагогічному колективі школи.

У січні 2015 року взяла участь у роботі спецкурсу «Управління інноваційними змінами» та семінару «Технологія соціального проектування» КВНЗ «ХАНО» та отримала відповідні сертифікати.

З повагою ставиться до підлеглих. Вміє приймати важливі управлінські рішення та нести за них відповідальність. Вона справедлива і тактовна, цінує і розвиває в колективі гласність і критику. Ірина Андріївна вдало делегує повноваження, розподіляє відповідальність між всіма членами в колективі, їй властива висока демократичність при прийнятті важливих управлінських рішень.

Директор школи Т.М.Іващенко

Кiлькiсть переглядiв: 1633

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.