З документами та методичними рекомендаціями щодо діяльності початкової школи, чинними у 2015-2016 н.р., можна ознайомитися у вкладеннях

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 2015/2016 Н.Р.

У 2015/2016 навчальному році відбудеться повний перехід на навчання за Державним стандартом початкової загальної освіти (2011 р.).

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460.

При складанні календарного-тематичного планування звернути увагу на навчальні програми зі змінами розміщено на сайті http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/. Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу. Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

З вересня 2015 року вступає в дію «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» наказ Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2015 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2015 р. за № 472/26917 (зразок оформлення сторінок класного журналу I-IV класів та табеля навчальних досягнень на веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти http://iitzo.gov.ua/page/2).

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ подані у Листі МОН України від 21.09.2015 р. № 2/2 -14-1907-15 (див. у вкладеннях)

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за листом МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізо вує його методику навчання. Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років, а саме:

- лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році;

- лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-25 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»; - наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською мовою;

- лист МОН України від 14 лютого 2015 року № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»;

- лист МОН України від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа»;

- лист МОН України від 09.06.11 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;

- лист МОН України від 30.01.12 № 1/9-66 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;

- лист МОН України від 16.11.12 № 1/9-840 «Щодо порушень в організації навчально-виховного процесу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах під час забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку та навчання в 1-х класах»;

- лист МОН України від 30.05.2013 № 1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах» (частково);

- лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін» у 3-х класах (частково);

- лист МОНУ та ОЗУ від 29 вересня 2014 року № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до ДНЗ і ЗНЗ дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»;

- наказ МОН України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та самостійний вибір вчителями підручників для 4-го класу, запропонованих МОН України;

- лист МОН України від 18.04.2014 р. № 1/9-209 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

- лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань».

- лист МОН України від 13.08.2014 №1/9-411 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»:

- лист МОН України 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»;

- лист МОН України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»;

- методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання, які мають застосовуватися загальноосвітніми навчальними закладами у процесі патріотичного виховання школярів;

- наказ МОН України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

- лист МОН України від 10.06.2015 № 1/9-285 «Щодо обов’язкової ділової документації»;

- лист МОН України 16 червня 2014 року № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності».

- наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах».

Звертаємо увагу на те, що у 1-3 класах навчальна робота здійс- нюватиметься за зміненими програмами, реалізація яких буде не простою, в основному через недосконалість шкільних підручників. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно навчальним закладом.

Рекомендуємо врахувати:

- календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від 05 грудня 2014 року «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»;

- побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем, тому контроль щодо так званого «відхилення» вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника є неправомірним і неприпустимим.

За наявності відповідного методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної складової можуть вивчатися курси за вибором, календарне планування складається на основі Програм для 1-4 класів (Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи /Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль). Разом із тим години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128

Кiлькiсть переглядiв: 2296

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.