Дошкільнятам з особливими освітніми потребами – рівний доступ до якісної освіти

Хто вам сказав, що я слабка,

Що я корюся долі?

Хіба тремтить моя рука,

Чи дух та думка кволі?

Леся Українка

Дитина з інвалідністю…Від цього ніхто не застрахований. Це може бути в кожній сім’ї, і тоді різко змінюється все життя, інколи змінюється і сама сім’я. Життя змінилося, але не закінчилось. Воно потребувало від батьків невідомої їм самим сили – особливих знань, особливого терпіння, особливого напруження розуму та серця. Як же допомогти, підтримати родину?

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей у суспільство, основою якої є доступ до якісної освіти, починаючи з дошкільної (згідно інструктивно – методичного листа «Про організацію навчально – виховного процесу в .умовах інклюзивного навчання» №872 15.18.2011р.) Інклюзивні підходи до освіти допомагають підтримати дітей з особливими освітніми потребами у навчанні й досягненні життєвого успіху. Адже кожна дитина має право вибору навчального закладу і форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

На сьогодні в дошкільних навчальних закладах району виховується 14 дітей з особливими освітніми потребами, а 39 – у сім'ях. Спілкуючись з ровесниками, діти з інвалідністю стають активнішими, уважнішими одне до одного, стараннішими ; у них з’являється потреба ні в чому не відставати від здорових однолітків. А у здорових дітей формується адекватне ставлення до дітей з обмеженими можливостями, з’являється бажання спілкуватися з ними, встановлювати рівноправні й доброзичливі взаєминами з усіма ровесниками. Здорові діти охоче допомагають дітям з обмеженими можливостями під час перевдягання, після ігор і занять, не відчуваючи ніякого дискомфорту в спілкуванні, вони стають добрішими й милосерднішими.

Стало доброю традицією запрошення дітей з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати дитячий садочок і виховуються у родинах, залучати до святкових заходів і цікавих подій у ДНЗ. Такий досвід роботи існує у Цюрупинських ДНЗ №2 та №6, Раденському, Великокопанівському, Козачелагерському, Щасливському та Костогризівському ДНЗ.

Методистом з інклюзивної та дошкільної освіти разом з Чудимовою Л.Л., економістом КУ «Центру по обслуговуванню установ і закладів освіти району» розроблено перспективну потребу забезпечення ДНЗ району фаховими спеціалістами на період до 2016р. та розіслано листи міським, селищним, сільським головам щодо потреби в фахівцях у кожному ДНЗ району для запровадження дошкільної інклюзивної освіти з урахуванням банку даних дітей з інвалідністю та, вказавши її рік народження .

При розробці «Програм розвитку дошкільних навчальних закладів» на період до 2015р кожен завідувач ДНЗ враховував потреби дітей з порушеннями психофізичного розвитку дошкільного віку відповідно до банку даних та індивідувальних потреб кожної дитини.

Спеціалістами РПМПК двічі на рік оновлюються банки даних дітей дошкільного та шкільного віку з ООП , ведеться звітність по нозологіям.

Відповідно до плану роботи РПМПК, кожного місяця проводиться обстеження дітей з ООП та надаються рекомендації педагогам, дітям та батькам.

Вихователі, вчителі залучаються до навчання на засіданнях інформаційно - ресурсного центру, на семінарах та тренінгах. Щоб забезпечувати задоволення індивідуальних потреб дітей, можливість дітей з особливостями психофізичного розвитку активно взаємодіяти з однолітками в дитячому колективі, педагоги повинні знати особливості психофізичного розвитку дітей, їхні можливості, уподобання.

З метою надання методичної допомоги інструкторам з фізичної культури в ДНЗ, які проводять індивідуальну роботу з дітьми, що мають особливі освітні потреби, працює методичне об’єднання для педагогів з навчанням спеціалістами на базі Виноградівського ДНЗ. В дитячому садочку міста працює інструктор з фізичної культури – реабілітолог). Діагноз ДЦП мають 5 дітей – дошкільнят з обмеженими можливостями, що відвідують дитячі садочки, тому співпраця з фізінструктором - реабілітологом педагогам дуже потрібна.

Виділяємо такі принципи створення інклюзивного освітнього простору в закладах освіти:

1. Принцип індивідуального підходу - вибір форм, методів та засобів навчання з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини в групі ДНЗ. Це пов’язано з тим, що до кожної вікової групи включені діти з різними можливостями, які обумовлені структурою, тяжкістю, складністю обмежень здоров’я.

2. Принцип командного підходу обумовлений тим, що в закладі освіти працюють різні спеціалісти (вихователі, логопеди, психологи, реабілітологи, дефектологи).

3. Принцип варіативного розвиваючого середовища: включення в групу ДНЗ дітей з різними особливостями розвитку припускає наявність необхідних розвиваючих та дидактичних посібників, засобів навчання, безбар’єрного середовища, з урахуванням структури порушень розвитку (порушення опорно-рухового аппарату тощо).

4. Принцип родинно-орієнтованого супроводу: прийняття родини як невід’ємного розвиваючого середовища припускає виникнення структури психолого-педагогічного супроводу, в основі якого лежить родинне консультування, родинно-орієнтована психотерапія.

Принцип дозволяє включати батьків, як активних учасників у кожний етап педагогічно процессу, також обов’язковий психологічний супровід дитини з ООП.

З метою забезпечення такого супроводу дошкільні заклади співпрацюють з практичними психологами шкіл в межах освітнього округу.

Для того, щоб розробити правильну корекційно – відновлювальну та розвивальну роботу, психологи шкіл проводять психодіагностику, консультації з дітьми, педагогами та батьками для співпраці та взаєморозуміння, з метою забезпечення наступності у роботі, щоб задовольнити індивідуальні потреби дітей та створити сприятливу атмосферу в дитячому садочку. Посаду психолога введено в 1 дошкільному закладі (Великокопанівському)з 21ДНЗ району.

Будь-яка співпраця починається зі знайомства. Саме тому перші зустрічі педагогів з батькам спрямовуються на встановлення довірчих стосунків. Зустрічі педагогів з батьками допомагають визначити, якої саме допомоги і підтримки потребує дитина, отримати інформацію про неї. Педагоги, в свою чергу, знайомлять батьків з умовами навчального закладу, програмами, за якими працює заклад, їх цілями, виконавчими стандартами, педагогічною концепцією.

Для педагогів важливою і значущою є думка батьків про:

- сильні та слабкі сторони дитини та сфери, де вона відстає в розвитку;

- визначення цілей і завдань освітнього процесу;

- окреслення послуг, які має отримувати дитина та сім’я;

- створення умов для взаємодії з іншими родинами, зокрема з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.

З метою підтримки таких родин функціонує інформаційно – ресурсний центр( керівник Басюк Н.О. – завідувач РПМПК) Питання, що розглядаються у центрі:

- просвіта батьків з питань всебічного розвитку дітей та створення для них сприятливих умов навчання та виховання;

- надати можливість батькам дітей з особливими освітніми потребами стати компетентними захисниками прав своїх дітей;

- зниження рівня психоемоційного напруження батьків.

У центрі батьки діляться накопиченим досвідом, розширяють коло спілкування. Справжнім відкриттям стало для деяких родин те, що вони сусіди по вулиці та, навіть, по будинку.

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів, де залучені діти з інвалідністю, забезпечують позитивний клімат, атмосферу підтримки та взаєморозуміння. Методистом з інклюзивної освіти для поліпшення організації впровадження інклюзивної освіти розроблені методичні поради педагогам (вихователям, музичним керівникам, інструкторам з фізичної культури), що працюють з дітьми з інвалідністю в дошкільних навчальних закладах. Педагоги теж вчаться розуміти проблеми дітей, сприймати їх такими, як вони є, орієнтуючись на зону найближчого розвитку.

Разом із вихователями батьки беруть участь у плануванні та проведенні занять, працюють на посаді асистентів як добровільні помічники.

Так до міського садочку залучається дитина з порушеннями опорно – рухового апарату.. Психолог школи готує середовище: педагогів ДНЗ і батьків цієї групи до включення дитини та створення сприятливої атмосфери в дитячому закладі, а мама – асистент вихователя, перебуваючи в групі з синочком, допомагає дитині разом з педагогами закладу, розкриває дитині непізнаний світ спілкування.

Взагалі, спілкуючись з родинами дітей з особливими освітніми потребами, звертаєш увагу на вираз обличчя батьків, їх голос, радість від змін, що відбулися з дитиною. Мама дівчинки розповідає: «Наша Світланка колір і фігури називає, аплікацію любить і з нами вдома такі заняття проводить. А головне – друзі в групі, зустрічі, з якими донечка чекає»

Виникають певні труднощі у роботі тому, що відсутні необхідні посади психолога, логопеда, дефектолога в дошкільних навчальних закладах району. З метою вирішення проблем завідувачам ДНЗ рекомендовано звертатися до міських, селищних та сільських рад щодо формування бюджетного запиту на введення зазначених вище посад за рахунок коштів місцевих бюджетів. Залишається проблемою і значне перевантаження дітьми груп дошкільних навчальних закладів ( на 100 місцях 131 дитина).

У логопедичних групах знаходиться 43 дошкільника (Цюрупинський№6, Великокопанівський та Абрикосівський ДНЗ), а охопити потрібно значно більше.

Тож об’єднаймо знання, уміння, прагнення допомогти, зміцніти підрізані крильця таким «пташенятам», щоб вони стали повноправними громадянами нашого суспільства.

Пам’ятаймо слова Гордона Драйдена, педагога – дослідника, автора світового бестселера «Революція в навчанні», що « Дитина вчиться найкраще в атмосфері любові, тепла, заохочення та підтримки».

Сил нам, педагогам, батькам і самим «пташенятам» у такому важливому та потрібному злеті.

Методист інклюзивної та дошкільної освіти Спільна І.С.

Кiлькiсть переглядiв: 3804

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.