Конкурс-огляд кабінетів початкового навчання

З метою створення належних умов для реалізації змісту навчальних програм відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, виявлення кращих навчальних кабінетів, стимулювання зростання професійної культури педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності у березні 2015 року проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів району, у якому взяли участь 16 кабінетів 8 навчальних закладів. У ході огляду-конкурсу вивчено відповідність навчальних кабінетів і класних кімнат Положенню про навчальні кабінети ЗНЗ, затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 року № 601, навчально-методичне забезпечення згідно Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти, затвердженого наказом МОН України від 05.04.2006 року № 264, створення оптимальних умов для навчання молодших школярів у ході реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

Встановлено, що навчально-методичне забезпечення більшості навчальних кабінетів початкових класів ЗНЗ району, які заявлені для участі у конкурсі, дозволяє вчителям ефективно реалізувати вимоги нових навчальних програм, організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на високому рівні. Широкий спектр дидактичного матеріалу, наочності відповідно до Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462, представлений у кабінетах Раденської ЗОШ І-ІІІ ст., Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2, Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 (директори Шейко К.М., Сидоренко І.Л., Іващенко Т.М.).

Завідувачі кабінетами ЗНЗ району дбають про естетичне оформлення, постійно оновлюють експозиції, працюють над покращенням матеріально-технічної бази. Оснащені сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання, телевізорами кабінети початкових класів Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Трембач Л.В., завідувач Тріпадуш О.В.), Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Сидоренко І.Л., завідувач Антонюк Н.В.), Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дудченко М.І., завідувачі Микитюк В.В., Дудченко Л.В.), Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 (директор Іващенко Т.М., завідувачі Кліміна Т.М., Іванова Т.М.), Солонцівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Кобзар С.І., завідувач Демидова В.І.), Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Коновалов В.В., завідувач Перевощикова С.В.) та ін.

У всіх кабінетах початкових класів забезпечено дотримання санітарно-

гігієнічних вимог, впорядковано та систематизовано тематичні картотеки з

предметів, навчальна та методична література.

Сертифікати «Кращий кабінет початкового навчання району» отримали завідувачі кабінетами Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2 Антонюк Наталія Валентинівна, Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. №4 Іванова Тетяна Миколаївна, Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Юдіна Наталія Михайлівна.

Результати конкурсу-огляду навчальних кабінетів початкових класів (максим. кількість балів -60)

1. Номінація «Українська мова і літературне читання»

І місце – Цюрупинська СШ І-ІІІ ст. І-ІІІ ст. № 2 (завідувач Антонюк Н.В.) (55 б.)

ІІ місце – Раденська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Іванча О.В.) (46 б.)

Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Тріпадуш О.В.) (45 б.)

ІІІ місце – Раденська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Курепіна І.В.) (40 б.)

Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Перевощикова С.В.) (39 б.)

ІV місце - Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Бучинська Л.Л.) (35 б.)

2. Номінація «Народознавство»

ІІ місце – Раденська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Подоляка О.М.) (45 б.)

ІІІ місце – Солонцівська ЗОШ І-ІІ ст. (завідувач Демидова В.І.) (42 б.)

3. Номінація «Класна кімната»

ІІІ місце – Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувачі Дудченко Л.В., Микитюк В.В. по 41 б.)

ІV місце - Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Ястреб В.Г.) (35 б.)

4. Номінація «Математика»

І місце – Раденська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Юдіна Н.М.) (51 б.)

5. Номінація «Класна кімната розвивального навчання»

І місце – Цюрупинська СШ І-ІІІ ст. № 4 (завідувач Іванова Т.М.) (54 б.)

ІІ місце - Цюрупинська СШ І-ІІІ ст. № 4 (завідувач Кліміна Т.М.) (49 б.)

6. Номінація «Природознавство»

ІІІ місце – Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст. (завідувач Буганова М.С.) (40 б.)

7. Номінація «Образотворче мистецтво»

ІІІ місце – Солонцівська ЗОШ І-ІІ ст. (завідувач Обертас Т.С.) (39 б.)

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет української мови Цюрупинської СШ №2 завідувач Антонюк Н.В..pngКабінет української мови Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2. Завідувач Антонюк Наталія Валентинівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет укр. мови Цюрупинської СШЩ № 2 завідувач Антонюк Н.В..pngКабінет української мови Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2. Завідувач Антонюк Наталія Валентинівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет укр. мови Цюрупинської СШ №2 зав. Антонюк Н.В..pngКабінет української мови Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 2. Завідувач Антонюк Наталія Валентинівна

/Files/images/foto_kabnetv/Изображение234 008.jpgКласна кімната Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. №4. Завідувач Кліміна Тетяна Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кл. кімната розвиваючого навчання Цюрупинської СШ №4 (завідувач Іванова Т.М.).pngКласна кімната розвиваючого навчання Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4. Завідувач Іванова Тетяна Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кл. кімната РН Цюрупинської СШ № 4 зав. Іванова Т.М..pngКласна кімната розвиваючого навчання Цюрупинської СШ І-ІІІ ст. № 4 Завідувач Іванова Тетяна Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет образ. мистец. Солонцівської ЗОШ І-ІІ ст. завідувач Обертас Т.С..pngКабінет образотворчого мистецтва Солонцівської ЗОШ І-ІІ ст. Зав. Обертас Тетяна Сергіївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет укр. мови Раденської ЗОШ зав. Іванча О.В..pngКабінет української мови Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Зав. Іванча Ольга Вікторівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет народозн. Раденської ЗОШ зав. Подоляка О.М..pngКабінет народознавства Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Завідувач Подоляка Ольга Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет народознавства Раденської ЗОШ зав. Подоляка О.М..pngКабінет народознавства Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Зав. Подоляка Ольга Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет народознавст. Раденської ЗОШ зав. Подоляка О.М..pngКабінет народознавства Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Зав. Подоляка Ольга Миколаївна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет математики Раденської ЗОШ зав. Юдіна Н.М..pngКабінет математики Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Зав. Юдіна Наталія Михайлівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет матем.Раденської ЗОШ завідувач Юдіна Н.М..pngКабінет математики Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. зав. Юдіна Наталія Михайлівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет матем. Раденської ЗОШ зав. Юдіна Н.М..pngКабінет математики Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. Завідувач Юдіна Наталія Михайлівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет літ. чит. Раденської ЗОШ зав. Курепіна І.В..pngКабінет літературного читання Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. зав. Курепіна Інна Володимирівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет літ. читання Раденської ЗОШ завідувач Курепіна І.В..pngКабінет літературного читання Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. зав. Курепіна Інна Володимирівна

/Files/images/foto_kabnetv/Каб. літер. читання Раденської ЗОШ зав. Курепіна І.В..pngКабінет літературного читання Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. завідувач Курепіна Інна Володимирівна

/Files/images/foto_kabnetv/Кабінет літ. читання Раденської ЗОШ зав. Курепіна І.В..pngКабінет літературного читання Раденської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Солонці 1.pngКабінет українознавства Солонцівської ЗОш І-ІІ ст. Завідувач Демидова Валентина Іванівна

Кiлькiсть переглядiв: 2965

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.